AVG

Cookie statement en privacyverklaring Ollibolly

24 mei 2018

 

Uw privacy is voor Ollibolly van groot belang. Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Ollibolly, een brochure aanvraagt, een vraag stelt, inschrijft voor onze nieuwsbrief, solliciteert naar een functie of een aanvraag voor een project doet, vertrouwt u ons uw gegevens toe. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij daar vertrouwelijk mee om gaan. Het is onze verantwoordelijkheid om duidelijk te maken wat we precies verzamelen en wat we met deze informatie doen. We hebben geprobeerd het zo eenvoudig mogelijk te houden, maar moeten daarbij termen zoals cookies, IP-adressen, pixeltags en browsers gebruiken. Bent u daarmee niet bekend, dan raden wij u aan over die belangrijke termen vooraf apart informatie te zoeken en lezen.

 

Welke gegevens Ollibolly verwerkt

Afhankelijk van uw contactvraag of de dienst die u afneemt, kan Ollibolly de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

– Uw voor- en achternaam

– Uw geslacht

– Uw locatiegegevens

– Uw geboortedatum

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw gegevens over activiteiten op de website

– Uw IP-adres

– Uw bankrekeningnummer of overige persoonsgegevens die actief verstrekt worden bij bijvoorbeeld het aangaan van een met u gesloten overeenkomst van opdracht uit te voeren

 

Waarom Ollibolly gegevens nodig heeft

Ollibolly verwerkt uw persoonsgegevens om:

 

– telefonisch contact met u op te kunnen nemen om uw vraag te beantwoorden;

– u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden;

– u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen voorzien van de opgevraagde brochure of informatie;

– telefonisch of schriftelijke (per e-mail en/of per post) met u contact op te kunnen nemen indien dit voor Ollibolly nodig is om de door u afgenomen dienst te kunnen uitvoeren;

– een met u gesloten overeenkomst van opdracht uit te voeren;

– u schriftelijk (per e-mail en/of per post) nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft ingeschreven te kunnen verzenden 

– op basis van de gegevens die u met ons deelt met uw toestemming u te voorzien van, indien relevant, nieuwsberichten, jaarwensen, persberichten en u uit te nodigen voor speciale evenementen

 

Onder de 16

Ollibolly heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Omdat wij niet kunnen controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is, raden wij ouders/voogden aan betrokken te zijn bij online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u overtuigt bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, dan vragen wij u contact op te nemen via info@ollibolly.com.

 

Hoe lang Ollibolly gegevens bewaart

Ollibolly bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In gevallen waarin Ollibolly een overeenkomst van opdracht met u aangaat, is het in ieder geval nodig de gegevens te bewaren om te kunnen voldoen aan de betreffende wet- en regelgeving (bijv. audit, boekhouding en wettelijke bewaartermijnen). Indien er na een eerste contact geen verdere correspondentie heeft plaatsgevonden worden uw gegevens niet langer dan één jaar bewaard.

 

Delen met anderen

Ollibolly verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. De verwerking van derden van die gegevens gebeurt in dat geval uitdrukkelijk op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid. Met de betreffende derden sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. In alle andere gevallen verstrekken wij uw gegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming aan derden.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Ollibolly worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

 

Ollibolly gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

 

Cookies

Allereerst cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website. Verder gebruikt Ollibolly statistiek-cookies die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van de website van Ollibolly. Hiermee kan Ollibolly de website optimaliseren. Ollibolly en door Ollibolly gecontracteerde partijen, plaatsen op de website van Ollibolly advertenties waarin pixeltags geplaatst kunnen zijn. Die Pixeltags houden bij hoe vaak de advertenties worden bekeken. Hierbij worden geen privacygevoelige gegevens verzameld. Ook maakt Ollibolly gebruik van marketing-cookies, die uw surfgedrag bijhouden. Voor het gebruiken van de niet technische cookies is bij uw eerste bezoek aan de website van Ollibolly op basis van deze informatie toestemming gevraagd. Die toestemming kunt u weer intrekken door uw browserinstellingen te veranderen waardoor er geen niet technische cookies meer worden opgeslagen. In dat geval kunt u niet meer van alle functionaliteiten van de website van Ollibolly gebruik maken en uw beleving van de website van Ollibolly tegen kan vallen.

 

Google Analytics

Ollibolly maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief AdWords-advertenties van Ollibolly bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar, en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics daar aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe een website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Ollibolly te kunnen verstrekken en om adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ollibolly heeft hier geen invloed op.

 

Ollibolly heeft Google geen toestemming gegeven om via Ollibolly verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die in het bezit van Ollibolly zijn in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Verwerkt Ollibolly uw gegevens op basis van toestemming, dan kunt u die altijd weer intrekken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of intrekking sturen naar info@ollibolly.com

 

Ollibolly zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Daarnaast staat het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens tot uw beschikking indien u van mening bent dat Ollibolly uw gegevens onrechtmatig zou verwerken.

 

Beveiligen

Ollibolly neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ollibolly maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Verder dragen wij er zorg voor dat de servers en apparaten van medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware (zoals een virusscanner en firewall) en zien wij er op toe dat het versturen van gegevens alleen gebeurt via beveiligde internetverbindingen. Medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens worden voorgelicht hoe zorgvuldig om te gaan met gegevens.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Ollibolly verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@ollibolly.com

 

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Brigitte van de Veen: info@ollibolly.com / +31(0)6 414 53 477

 

Ollibolly sluit niet uit dat bovenstaande privacy- en cookiestatement wordt gewijzigd of aangevuld. Ollibolly vraagt u dan ook regelmatig deze pagina te bezoeken en de informatie op te nemen. Indien Ollibolly ingrijpende wijzigingen of aanvullingen doorvoert, zal dit actief en duidelijk gecommuniceerd worden.